Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
03. april kl. 20:04

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Interkommunal barnevernvakt

1. januar 2019 etableres interkommunal barnevernvakt for Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Sørreisa og Dyrøy. Telefonnummer: 4000 2276 (4000BARN).

Rusforebyggende prosjekt på Ibestad

Temadager og skolebesøk

Politiet arrangerer fagdag/temadag på Ibestad tirsdag 8.januar for elever, ansatte og foresatte, og 15.januar for de voksne som ikke kunne stille 8.januar. Fagdagen er også åpen for andre som finner dette aktuelt.

Ibestad kommune valgt ut som realfagskommune

Tidlig innsats i realfag.

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 11 nye realfagskommuner. Den nasjonale realfagsstrategien Tett på realfag 2015-2019, ble lagt frem høsten 2015.
Målet er å øke barn og unges læring og motivasjon i matematikk og naturfag. Realfagskommunene skal ha klare mål for arbeidet med realfag i skoler og barnehager.

Ibestadmodellen for tidlig innsats i realfag skal bidra til økt realfagskompetanse blant ansatte for å styrke realfagsopplæringen i barnehage og småtrinnet i skolen i første omgang. Dette skal så bli en del av en læreplan for systematisk begynneropplæring i et helhetlig og sammenhengende læringsløp fra 1 til 16 år. Barnehage og skole skal jobbe tett sammen i dette utviklingsarbeidet.

Barn og elever i Ibestad skal bli bedre i realfag gjennom en lokal barnehage- og skolebasert utviklingsinnsats. Ibestad vil være en av 45 kommuner som er valgt ut som realfagskommune i landet, og vil gjennom deltakelsen komme i front av utviklingen.

Se også regjeringen.no og ht.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/11-nye-realfagskommuner/id2484051/

http://www.ht.no/nyheter/2016/04/14/Ibestad-blir-realfagskommune-12602511.ece