Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Disse skal rulleres i hver kommunestyreperiode, og nå står arealdelen for tur.

På folkemøtet vil vi orientere om prosessen for rulleringen, og at det frem til høringsfristen for planprogrammet 21.oktober er mulig for alle å komme med innspill til nye forslag i planen. For eksempel nye næring-, bolig- og hytteområder. Det kan også spilles inn områder som ikke bør berøres av fysiske tiltak. I tillegg er det muligå foreslå uttrekking av områder som ligger inne i planen i dag. Innspill gjøres på eget skjema som ligger på kommunens hjemmeside.

Det inviteres til folkemøte onsdag 05.10.22

-Midnattsol kafe , engenes    kl.17:00-18:30

-Kulturhuset, Ibestad             kl. 19:30-21:00