Formannskapet behandlet i sitt møte 25. november forslag til budsjett og økonomiplan. Innstillingen til kommunestyret sammen med kommunedirektørens forslag legges nå ut til offentlig ettersyn jf. kommuneloven § 14.

Kommunestyret behandler budsjettet og økonomiplanen i sitt møte 9. desember.
 

Dokumenter:

Eventuelle merknader sendes til Ibestad kommune på e-post eller til Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik