KUNNGJØRING:

I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17/6-05 m/forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn på kommunens hjemmeside og på hos Ibestad kommune ved Servicetorget, Emma Olsens vei 1, 9450 HAMNVIK.

Kommune:                          Ibestad

Søker:                                  KIME Akva AS

Org nr:                                 925 155 748

Søknaden gjelder:              Etablering av lokalitet innenfor godkjent kystsoneareal, Ibestad kommune 2020.

Lokalitet:                             Aspelia                       

Kartreferanse (DM):           Midtpunkt anlegg N 68.47.475 Ø 17.13.360

          Midtpunkt fôringsflåte: N 68.47.558 Ø 17.13.434

 

Tillatt biomasse:                 Maksimalt 3600 tonn

Utleggstid:                           Minimum 4 uker


Eventuelle merknader/uttalelser sendes Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450 HAMNVIK innen 26. juni 2023, eller på e-post: postmottak@ibestad.kommune.no

 

Søknad om akvakulturtillatelse av torsk på ny lokalitet
Behovsbeskrivelse Aspelia

Kartpakke Aspelia

Vurdering av behov for konsekvensutredning for oppdrett av torsk ved Aspelia