Det er mottatt foreløpig tilrådning på navnsetting fra nordsamisk stedsnavntjeneste, og Ibestad kommune legger disse ut på offentlig høring ift. Stedsnavnloven med forskrift før fylkeskommunen fatter endelig vedtak i saken.

Navnesak Seglstein og Mjøsundet.pdf

Høringsfrist: 24. september 2020.