Ibestad skole er den offentlige skolen i kommunen. Skolen har om lag 90 elever fra 1. - til 10. trinn, og om lag 20 barn i SFO. Ibestad skole ligger i kommunesenteret Hamnvik på Rolla i tilknytning til kommunens kulturhus med bibliotek, idrettshall og svømmehall. Nytt skolebygg ble tatt i bruk 2.1.17.

Skolen ligger med hav, skog og fjell som nærmeste naboer, og naturen brukes i stor grad i undervisningen på alle trinn. Småtrinnet har fast uteskolen en dag i uka, og ungdomstrinnet har Ut på havet som fast prosjekt over 4 uker på 9. trinn.

Skolen bruker Skooler som læringsplattform.