Kultur har ansvar for flere områder

  • Bibliotek
  • Fritidsklubb
  • Offentlig svømming
  • Ibestad kulturhus, administrasjon og utleie
  • Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
  • Bygdekinoen