Om kulturskolen

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.» (1997).

Rektor: Trond-Arvid Isaksen    Telefon 901 79 855.      E-post: trond-arvid.isaksen@ibestad.kommune.no

Sentralbordet - telefon 77 09 90 00