WA

Seksjonsleder: Willy Aas - telefon 91 12 62 65

Nestleder: Sandra Bertinussen - telefon 90 02 68 39

Sentralbord: Telefon 77 09 90 00

Denne seksjonen er ansvarlig for Ibestad skole, Hamnvik og Ånstad barnehage, SFO, voksenopplæring, kulturskolen, kultur, barnevern og bosetting av mindreårige flyktninger.