De to siste dagene har 30 personer testet seg ved teststasjonen i Hamnvik. Det er meget positivt og vi ønsker fortsatt at terskelen for å teste seg skal være lav.

Tirsdag er det ikke registrert nye smittede i kommunen.