Det er i dag bekreftet tre nye smittetilfeller i Ibestad. To er ansatte ved sykehjemmet, en ved Snøtind og en ved Sula. I tillegg er en pårørende smittet. Totalt er nå 11 smittet i dette smitteutbruddet. Av disse er fem beboere, fem er ansatte og en er pårørende. Flere beboere og ansatte har i tillegg symptomer.

De smittede er vaksinert. Immuniteten i vaksinen antas svekket over tid. De fleste er vaksinert 6 til 9 måneder tilbake i tid. Det er likevel viktig å påpeke at vaksinering er det eneste og beste virkemiddelet for å komme helt ut av pandemien.

Smittesituasjonen på sykehjemmet er alvorlig. Vi antar at smitten i verste fall også kan spre seg til andre avdelinger på sykehjemmet, hjemmetjenesten, skoler og videre ut i samfunnet. Vi gjør alt vi kan for å hindre spredning, og har følgelig som tidligere rapportert iverksatt tiltak ved alle enheter innenfor helse og omsorg.

Kriseledelsen utarbeider nå prognoser for ulike scenarier. Det er kritisk å ha nok helsepersonell under dette smitteutbruddet. For å være på den sikre siden vil kriseledelsen rette en forespørsel til våre nabokommuner om leie av helsepersonell. I tillegg til sykehjemmet skal også andre kritiske helse og omsorgstjenester utføres av våre ansatte.

Arrangementer i kommunal regi denne uken, slik som «Mentale Muskler» og «Grøss og Gru» vil bli avlyst. Reiser i kommunal regi vil begrenses til det som er strengt nødvendig.

Tirsdag vil kommunen gjennomføre et møte med FHI for å diskutere smittesituasjonen i Ibestad. Dette slik at vi under hele krisen kan ligge i forkant og ha et best mulig faglig grunnlag for de beslutninger som treffes.

Anbefaling om bruk av munnbind ved innendørs arrangementer, butikkbesøk og offentlig transport videreføres.

Ved testing, benytt;  https://timebestilling.remin.no/astafjord