Tirsdag er det registrert tre nye smittetilfeller i Ibestad. Ytterligere en beboer ved avdeling Snøtind, en ansatt og en nærkontakt har avlagt positiv covid-19 test. Vi har registrert totalt 14 smittede siden smitteutbruddet startet fredag. Alle smittede kan relateres til smitteutbruddet ved sykehjemmet i Hamnvik.

Vi oppfordrer alle til å ha en lav terskel for å teste seg. I løpet av dagen har vi på nytt testet ansatte og beboere. Resultatene fra disse testene kommer tidligst onsdag.

Ved testing, benytt;  https://timebestilling.remin.no/astafjord