Ibestad fikk onsdag sitt første smittetilfelle. Personen som er smittet av COVID-19 ble testet og sitter i isolasjon i annen kommune.

Smittesporing er gjennomført og alle nærkontakter er lokalisert og testet. Ved første gangs testing var nærkontaktene i Ibestad negative. Disse følges nå opp av helsepersonell og har fått 10 dagers karantene. Mandag gjennomføres andre gangs testing.

Dette innebærer at vi har kontroll etter første gangs testing. Alle nødvendige tiltak gjennomføres i henhold til prosedyrer gitt av Folkehelseinstituttet.

Det er fortsatt svært viktig at vi som innbyggere følger opp de anbefalinger som er gitt av Folkehelseinstituttet og kommunen. Vi ser nå at det er en økning av smitte i Norge. Det er derfor alt for tidlig å avslutte vår felles dugnad. Gode råd kan ikke gjentas for ofte. Husk å holde avstand, vask hender ofte. Unngå unødvendige reiser. Ferietiden nærmer seg nå en avslutning. Folk kommer tilbake på jobb, skolene starter og barnehagen får full åpningstid.  Det er derfor spesielt viktig å være aktpågivende de neste ukene.

Vi ber alle som sitter i karantene å melde fra til Ibestad kommune ved servicetorget. Informasjon om karantene behandles fortrolig. Er du i karantene skal du ikke oppsøke matbutikker. Vi er behjelpelig med innkjøp fra matbutikk hvis ønskelig.

Kriseledelsen har gjennomført to møter denne uken. Vi fokuserer sterkt på at Ibestad skal være en trygg kommune for alle. Tiltak vurderes fortløpende i forhold til situasjonen både i Norge og i vår region.

 

Dag Sigurd Brustind
Ordfører