I dag gjennomføres første sprengning like vest for Ausa, ved kraftstasjonen. Det kan bli ventetid opp mot en time ved denne og fremtidige sprengninger. Dette slik at entreprenør kan foreta sikring og opprydding.

Målselv Maskin arbeider skift fra mandag til torsdag, med daglige økter på 12 timer fra 0700 til 1900. Dette innebærer at vi som trafikanter må påregne noe venting i arbeidsuken mandag til torsdag, og daglig mellom 0700 og 1900.

Målselv Maskin vil prioritere gjennomkjøring ved fergeavgangene, 15 minutter før og 15 minutter etter fergeankomst. Mer detaljert informasjon og eventuelle endringer vil bli gitt på planlagt informasjonsmøte.

Vi planlegger med informasjonsmøte for næringsliv og våre innbyggere tirsdag 13. september klokken 1500. Møtet gjennomføres på Kulturhuset.

Tilsvarende blir det eget informasjonsmøte samme dag klokken 1700 for de som sokner til Sørrollnes og Sør-Forså. Møtet gjennomføres på Sørrollnes grendehus.

Fylkeskommunen, entreprenør og kommunen vil være representert på disse møtene.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som er vegeier og byggherre for utbedringen av veg parsellen mellom Sør-Forså og Sørrollnes (FV-848). Målselv Maskin er entreprenør og gjennomfører selve utbedringen.