Formannskapet fattet følgende vedtak:

 

  1. Ibestad kommune opphører lokale karantenebestemmelser av 15.04.2020 med virkning fra dags dato 22.04.2020 kl. 1500.

  2. Ibestad kommune anmoder alle om å avstå fra fritidsreiser til og fra områder med høy smittespredning.

    Vedtaket supplerer karantenebestemmelsene gitt i forskrift FOR-2020-03-27-470.