Det er ikke registrert flere smittede av COVID-19 i Ibestad pr. 2. januar.

Samtidig er det økende smitte i regionen med flere smittetilfeller i våre nabokommuner. Kriseledelsen vil derfor møtes søndag ettermiddag for å vurdere eventuelle nye tiltak og om allerede iverksatte tiltak skal forlenges.

2. januar er det syv personer i isolasjon og 10 personer i karantene i Ibestad.

Vi ber alle som oppholder seg i kommunen om å følge anbefalinger om smittevern. Har du vært på julebesøk i annen kommune eller planlegger å besøke oss ber vi om at du tester deg ved teststasjonen i Hamnvik ved ankomst.