Ibestad fikk onsdag i forrige uke sitt første smittetilfelle. Personen som er smittet av COVID-19 ble testet og sitter i isolasjon i annen kommune.

Smittesporing er gjennomført og alle nærkontakter er lokalisert og testet. Nærkontaktene i Ibestad har testet negativt to ganger. De følges nå opp av helsepersonell og har 10 dagers karantene. Ved symptomer vil ny testing bli gjennomført.

Dette innebærer at vi har kontroll på alle nærkontakter i kommunen. Alle nødvendige tiltak gjennomføres i henhold til prosedyrer gitt av Folkehelseinstituttet.

Det er fortsatt svært viktig at vi som innbyggere følger opp de anbefalinger som er gitt av Folkehelseinstituttet og kommunen. Vi ser nå at det er en økning av smitte i Norge. Det er derfor alt for tidlig å avslutte vår felles dugnad.
Gode råd kan ikke gjentas for ofte;
- husk å holde avstand,
- vask hender ofte,
- unngå unødvendige reiser.
Ferietiden nærmer seg nå en avslutning. Folk kommer tilbake på jobb, skolene starter og barnehagen får full åpningstid.  Det er derfor spesielt viktig å være aktpågivende de neste ukene.

Dere har sikkert fått med dere at Harstad har flere smittetilfeller og driver aktiv smittesporing. Onsdag i denne uken driver Harstad kommune smittesporing av nær 100 nærkontakter. Jeg oppfatter smittesporingsarbeidet som kommunene i regionen praktiserer som tillitsvekkende. Det er positivt for oss at nærkontakter blir sporet opp og satt i karantene. I skrivende stund er testresultatene for nærkontaktene negative.

I vår region er smitteutbruddet i all hovedsak relatert til unge voksne. Det kan derfor være fornuftig for ungdommen å holde litt avstand til bestemor og bestefar de første dagene etter at de har returnert fra studiestedet.

I vår felles dugnad er det viktig at vi tester oss ved mistanke om smitte. Hittil har 81 testet seg i Ibestad og 27 siste måned. Jeg vil også sterkt oppfordre alle til å unngå all form for stigmatisering av de som tester positivt. Vi setter vår egen sikkerhet i fare dersom ikke folk tør teste seg fordi de frykter fordømmelse fra lokalmiljøet.

Er dere syke skal dere holde dere hjemme. Dette er viktig for å unngå spredning av COVID-19.

Vi ber alle som sitter i karantene i vår kommune om å melde fra til Ibestad kommune ved servicetorget. Informasjon om karantene behandles fortrolig.
Er du i karantene skal du ikke oppsøke matbutikker.
Vi er behjelpelig med innkjøp fra matbutikk hvis ønskelig.

Kriseledelsen har gjennomført flere møter de siste to ukene. Vi fokuserer sterkt på at Ibestad skal være en trygg kommune for alle.
Tiltak vurderes fortløpende i forhold til situasjonen både i Norge og i vår region.

Ønsker du å teste deg (tror du er syk eller har vært i kontakt med smittet),
ring legekontoret: 77 17 40 00
Det er ikke ventetid ved testing i Lavangen hverdager, men henvendelser på ettermiddag blir ikke testet før dagen etter.
Legevakten har telefon; 116117

Har du spørsmål vedrørende korona,
kontakt nasjonal koronatelefon: 815 55 015

Ved ytterligere informasjon, besøk; www.fhi.no eller www.helsenorge.no

 

for kriseledelsen

Dag Sigurd Brustind
Ordfører
Mobil: 95332500