Vaksineringen skal gjennomføres i løpet av april. Det vil bli sendt ut sms til målgruppen om tidspunkt for vaksinasjon etter påske. 

Selv om smitteutviklingen utover våren og sommeren er usikker, mener FHI at det er sannsynlig at det kan bli økende smitte i løpet av de nærmeste månedene. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og vaksineeffekten avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldersgruppen 75 år og eldre en ny dose nå.

Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at aldersgruppen 65 år og eldre, samt de i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende risikotilstander, vil ha behov for en ny oppfriskningsdose til høsten, før vintersesongen 2023-24.