Den enveiskjørte veien sørvest for eldreboligene i Nøysomheten er i henhold til kommunens delegasjonsreglement opphevet av rådmannen. 
Skilt "526 Envegskjøring" vil bli tatt ned en av de nærmeste dagene, og det vil fra da av være tillatt å bruke veien i begge retninger.

Grunnen til denne opphevingen er som tidligere annonsert og nabovarslet reguleringsendring av sykehjemstomten. Denne ble vedtatt 22 februar 2019. 
Tomtearbeidene for det nye sykehjemmet vil igangsettes om kort tid, og dette medfører at dagens vei fra tomten ved gamle Betania og opp rundt eksisterende sykehjem må stenges for trafikk. Det vil bli etablert midlertidig vei til helsesenteret i byggeperioden slik at dette kan nås til fots og med bil.