I henhold til nasjonale bestemmelser og retningslinjer skal skolene fra 1.-4. klassetrinn, samt SFO, starte opp mandag 27.april 2020.

De ansatte jobber med å forberede seg og skolene, slik at alle elever og foresatte skal være sikker på at elevene blir ivaretatt på en så trygg og god måte som mulig.

Vi gleder oss til å få elevene tilbake skolen.

Skolene vil følge råd og retningslinjer i henhold til veileder om smittevern i skoler under covid-19 utbruddet 2020.

Skolene vil ta direkte kontakt med alle hjem før oppstart.

Se: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Spesielt viktig er at:

  • Syke elever eller ansatte skal ikke være på skolen eller i SFO

  • Skole og SFO har gode renholdsrutiner i henhold til veilederen

  • Elever og ansatte har god håndhygiene.

  • De ansatte vil få opplæring i smittehåndtering før oppstart.