Fra og med mandag 30.11.20 vil det være mulig å teste seg for Covid- 19 ved Astafjordlegen avdeling Ibestad. Avdelingen vil også ta imot pasienter med symptomer på luftveisinfeksjoner fra samme dato. Det er i denne forbindelse etablert egen inngang til et legekontor med sluse.

Prøvetaking av Covid- 19:

Ta kontakt på telefon i avdelingens åpningstid for å bestille time for prøvetaking.

  • Innbyggere fra Andørja: På grunn av stengt tunnel må prøvetaking bestilles dagen før gjennomføring. Prøvetaking utføres i legekontorets åpningstid i tidsrommet 08:30- 09:15. Det vil også være mulig å få utført prøvetaking ved Astafjordlegen avdeling Lavangen, som tidligere.
  • Innbyggere fra Rolla: For å være sikret prøvetaking samme dag må time bestilles innen klokken 10:00. Prøvetakingen utføres i legekontorets åpningstid i tidsrommet 10:30- 11:15.

På grunn av postgang må alle prøver være klar for sending 11:30.

Oppmøte og parkering

Informasjon vil bli gitt når time for prøvetaking bestilles. Alle som kan, oppfordres til å parkere ved parkeringsplassen i sentrum (tidligere Matkroken).  Handikap parkering er rett ved Helsesenterets hovedinngang. Bli sittende i bilen til en ansatt ringer deg opp, med videre informasjon.

Testing utenfor inngang/ inne på smittemottak:

Vi tar sikkerheten til pasienter og ansatte alvorlig. Ved bruk av smittemottak, må rommet desinfiseres mellom hver pasient. All kontakt med viruset kan medfører en smitterisiko. Vi vil derfor, når det lar seg gjøre, unngå å ta pasientene inn. Antall pasienter som skal testes og værforhold vil vi ta hensyn til.

Pasienter med luftveissymtomer:

Pasienter med luftveissymptomer, som har behov for legetime, vil få informasjon når timen bestilles. Timen bestilles på telefon i avdelingens åpningstid. Ved oppmøte bes pasienter å vente i bilene til de blir kontaktet, med videre informasjon. Egen inngang benyttes. Undersøkelser vil bli utført på legekontoret som ligger i tilknytting den nye inngangen.

Av smittevernhensyn skal pasienter som møter for prøvetaking/ luftveisinfeksjoner ikke benytte Helsesenterets ordinære inngang.