Ibestadtunellen utbedres av entreprenør BMO AS.

Vi har vært i møte med BMO og byggherre som er fylkeskommunen.

Rigging starter 16. november. Det blir satt opp egen brakkerigg ved gamle internatet hos Leif Magne. Bespisning vil foregå hos Ingrids kjøkken.

Kolonnekjøring med ledebil gjennom tunellen starter mandag 30. november. Det blir full drift i tunnelen fra samme dag. Merk åpningstider.

Tunnelen vil være helt åpen i jul/nyttår fra 20. desember til 4. januar.

Vårt inntrykk er at både BMO og fylkeskommunen har sterkt fokus på smitteforebygging og ivaretakelse av smittevernregler.

Vi takker fylkeskommunen for god dialog så langt.

Åpningstider (alle dager):

0620-0930 (Første tur fra Rolla)
1130-1200 (Første tur fra Andørja)
1400-1415
1500-1730 (Første tur fra Andørja,siste tur fra Rolla)
1915-1930 (Første tur fra Andørja)
2230-2300 (Siste tur fra Rolla)

Det blir helt åpent jul/nyttår fra 20. desember til 4. januar.

Byggherrevakt mobil : 48138264