Fylkesrådet har godkjent anbudet for utbedring av Ytre Forså.

Entreprenøren som har vunnet anbudet og skal utføre arbeidet er Målselv Maskin.

Det planlegges med oppstart i løpet av august måned. Det vil bli avholdt informasjonsmøter i Hamnvik og på Sørrollnes før oppstart.

Strekningene som skal utbedres er fra fergeleiet på Sørrollnes til Skredan og fra Storelva ved Hamran til kommunal vei Sør-Forså (østre side). Prosjektet ferdigstilles høsten 2023.

Mer informasjon vil komme etter hvert.

Fv. 848 Ytre Forså og Sørrollnes - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)