Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. juli kl. 20:47

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Ordførerens oppgaver og ansvar

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år.Ordføreren er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Det vil si at han underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet. Der skal han blant annet påse at møtene skjer i samsvar med vedtatte spilleregler, og at det blir truffet gyldige vedtak. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd. Unntaket kan være mindre saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret har gitt ordføreren myndighet til det. I det dalige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med rådmannen, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk.

Ordføreren skal være en samlende person for kommunens befolkning. Dette medfører bred kontakt med innbyggerne, foreninger og næringsliv i Ibestad, og å være kommunens ansikt utad. Ordføreren skal være en støttespiller og bidragsyter i prosesser og saker som fremmer kommunens og innbyggernes interesser.

Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, men ikke stemmerett hvis han ikke er valgt medlem.

Tilknyttede elementer:

* Innbyggerinitiativ (link til annen del av vår hjemmeside)

Eksterne lenker:

Publisert | Oppdatert 16. januar 2015