Hvilke  krav gjelder for hytta:

Kravet til brannsikring av fritidsboligen er de samme som for boligen.  Det vil si at det skal være minst én brannvarsler i hver boenhet og etasje. Denne skal dekke kjøkken og stue, samt sone utenfor teknisk rom og soverom, og høres med lukket dør inne i soverom.  Det er også krav om slokkeutstyr. Vi gjør som FHI og kommer også med anbefalinger; dette er ikke et krav, men flere seriekoblede røykvarslere vil øke sjansen for tidlig varsling og derfor også  redde liv. Og husk, test at de virker - før man tar hytta i bruk.

For øvrig stillers det krav til fastmontert takstige, der forholdene tilsier det, slik at feieren trygt kan besiktige og feie skorsteinen ved behov. Også  oppstilling av skorstein, montering av ildsted, avstand til brennbart osv, gjelder som for bolig. Ut fra feierens faglige vurdering, blir fyringsanlegget feid og tilsett til et fastsatt intervall, som kan variere ut fra for eksempel bruk og sotmengde.

 

Harstad brann og redning kartlegger  og fører tilsyn av fyringsanlegg ved fritidseiendommer
Mange av de eldste hjemmelshaverne,  har gitt stafettpinnen videre til neste generasjon, uten at  sistnevnte generasjon tenker over om sikkerheten er ivaretatt når de inntar helger, ferier og høytider i det familieeide hytteparadiset.  Kravet til brannsikring har endret seg fra det beskjeden nybygget stod ferdig i 1970, til den utbygde og renoverte familiehytta i 2021. Harstad brann- og redningstjeneste er derfor glad for å kunne meddele at vi endelig er klar for kartleggingen av fritidseiendommene i nabokommunene Kvæfjord og Ibestad, etter å ha avsluttet vår tilsvarende  datafangst i egen kommune. Både før og etter kartleggingen  er vi tilgjengelig for spørsmål og kan bistå  våre tjenestemottakere med  brannfaglig rådgivning. Etter hvert vil vi også gjennomføre feiing, samt tilby tilsyn hvis den lokale smittesituasjonen tillater det.

 

Sms til registrert eier av fritidseiendom i april:
Eiere av eiendommene i disse  to kommuner vil i løpet av de to første ukene få tilsendt en sms , som via en url-lenke tar hjemmelshaver / eier videre til et spørreskjema om hyttas beliggenhet og fyringsanlegg, mm.

 

Hvem er eier og hvem mottar sms:
Der det er to eller flere registrerte eiere, vil sms gå til yngste eier. Erfaringen fra Harstad etter tilsvarende registrering, viser at det ved arv kan være mange eiere, og  at den yngste  ofte kan ha minst kjennskap til fyringsanlegget. Vi tror derfor det er nyttig at eiere av hytter og fritidseiendommene kjenner til systemet, slik at de i store sameier hjelper hverandre. Det er fullt mulig for den som mottar sms  å videresende lenken til andre hjemmelshaverne i felleseiet, men kanskje ikke like selvfølgelig der hjemmelshaverne ikke kjenner hverandre.  

 

Når eier ikke er registret i matrikkelen:

Andre erfaringer vi har gjort fra  datafangsten i Harstad, er at det kan være vanskelig å nå ut til rett eier. Noen eiendommer står på andre hjemmelshavere, fordi festet ikke er tinglyst som følge av muntlige avtaler. De framkommer da heller ikke i matrikkelen.  Andre årsaker kan være at registrert hjemmelshaver er død, og at gjenlevende part(-er) sitter  i uskifte. Dersom noen vet at det er slik i deres tilfelle, er det fint om de tar kontakt med oss, da det kan spare oss for mange timer med  etterforskning.   

Gebyr?

Ja, det vil tilfalle et gebyr på tilsyn og feiing av fritidseiendommene. Gebyret skal dekke de faktiske kostnader knyttet til tjenesten, og kan ikke stipuleres før vi er ferdige med kartleggingen. Dette fordi det er hytter og fritidseiendommer som kan falle utenfor ordningen fordi de skal rives, ikke har fyringsanlegg, aldri er i bruk eller liknende. Mottar vi ikke svar vil vi som hovedregel gå ut fra at eiendommen har pipe og ildsted. Fritak kan evt.  gis på samme vilkår som for bolig, dvs. etter at ildsted er verifisert fjernet, pipen er blindet, revet eller tilsvarende.

 

Kontakt oss:

Vi forsøker å hjelpe alle så godt vi kan, og er tilgjengelig for både tips og spørsmål.

Spørsmål knyttet til kartleggingen og spørreskjemaene kan stilles til leder for forebyggende avdeling Torgeir Aagesen, leder for boligseksjonen Siv Bratteng eller brannforebygger og inspektør Frank Aabø.

Spørsmål om oppstilling piper og ildsted kan stilles til Feierformann og brannforebygger Jan Pettersen

Har du mottatt varsel om avvik, kontakt vår brannforebygger og feiersvenn Jan Inge Paulsen.

Har du en bekymringsmelding og ønsker du å være anonym, kan du tipse om brannfarlige boenheter eller tilsvarende på Branntips.no