HRS informerer om at papirtømming som skal foregå 06.12.2018 utgår. Dette gjelder husstander på Andørja.

Papirtømming vil skje i løpet av tirsdag 11.12.2018.