Parkering for forflytningshemmede
Resserverte offentlige p-plasser for forflytnningshemmede kan bare benyttes av personer tildelt p-kort etter søknad. Et p-kort kan også benyttes på kommunale avgiftsplasser (skiltet med hvit "P" på blå bunn). Også på enkelte private avgiftsområder kan det være satt opp skilt som reserverer plasser for forflytningshemmede, men som regel må det også betales avgift. Les skiltene på hvert enkelt område