Parkeringsplassen og torget i Hamnvik sentrum stenges for trafikk fom. torsdag 25.juli kl. 18.00 ifbm markedsdagen som arrangeres lørdag 27.juli 2019. Parkeringsplassen vil åpne igjen etter at arrangementet er ferdig.

Vi ber om at eventuelle biler som står der flyttes i dette tidsrommet.