Vi informerer om at det tirsdag 10.mars 2020 på ettermiddagen vil bli gjennomført en planlagt brannøvelse på eiendom eiendom gnr 100/bnr 15, Fuglebergveien 229.

Vi ber dere som oppholder dere i bygninger i nærheten om å ta noen forhåndsregler på dette tidspunktet ved for eksempel å lukke vinduer og evt. slå av ventilasjonsanlegg da røyk og sot kan forekomme.