Den politiske organiseringen er som følgende (ajourført pr april 2018): Politisk organisasjonskart