Sendes til
Helsedepartementet
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet

Dato
11. mars 2021

Protest mot radikal endring av vaksinestrategien

Ibestad har i forslag fra FHI fått redusert sine vaksiner med 41,8 prosent. FHI uttaler at de tenker å iverksette ny vaksinestrategi allerede fra neste uke.

Tidligere har vi fått informasjon om en beskjeden geografisk skjevfordeling. Denne er nå koblet med en ny fordelingsnøkkel. Denne koblingen har medført en radikal endring og har gitt dramatiske konsekvenser for Ibestad kommune.

Ibestad kommune har landets eldste befolkning. Vi har fra pandemiens start hatt et høyt smittetrykk i Troms og Finnmark fylkeskommune, sett i forhold til befolkningstall. I dag har vi fortsatt smittede i kommunen, og vi har også COVID-19 relaterte dødsfall.

Ibestad har nettopp startet vaksineringen av gruppen 85-75 år. Innbyggere med underliggende sykdommer har ennå ikke fått vaksine. Med varslet vaksinestrategi vil våre innbyggere stå svært mye lenger i dugnaden enn de større byene. Det er ikke slik at vi lever frie liv her oppe i Nord. Våre eldre isolerer seg på samme måte som i de større byene. Vi mangler kulturelle og sosiale tilbud på lik linje med andre kommuner. I tillegg er det mye lenger avstand til sykehus og til andre helsetjenester. En 80 åring må kjøre 500 km med taxi for å komme til sykehuset i Tromsø forutsatt at veier og annen infrastruktur spiller på lag med oss. Vi ber om at dette også tillegges vekt.

Vi forstår at innbyggere i større byer er lei av korona. Men vi er ikke noe mindre lei. Fordelingen vil sette våre innbyggere i en farlig situasjon. Beslutningen fra FHI og Regjering medfører at 50 åringer i storbyer får samme tilbud på helsehjelp som våre 70 åringer (ref. FHI sin utredning). Vi er like utsatt for smitte, sykehusopphold, lidelser i etterkant og død som innbyggere i større byer. Vi ser ikke logikken i denne beslutningen.

Vi kan ikke akseptere en slik fordeling av vaksiner. Regjering og FHI bes derfor om å fjerne den nye fordelingsnøkkelen og gå tilbake til opprinnelig fordeling av vaksiner. Målsetningen må være at den eldste befolkningen samt risikogruppene likestilles over hele landet og vaksineres før strategien endres.

 

For kommunestyret i Ibestad

 

Dag Sigurd Brustind
Ordfører