Sak 10/20 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent

 

Sak 11/20 Status for elgtelling og arbeidet med bestandsplan for Rolla.

Drøfting/orientering.

Vedtak:

Det satses på elgtelling vinter/vår 2021

Møtet med grunneierlagene utsettes inntil koronareglene gjør det mulig

 

Sak 12/20 Forslag til tildeling av fellingstillatelser for elgjakta 2020

Vedtak: Se tildeling 2020

 

Sak 13/20 Forslag om endring av retningslinjer for kontroll av felt elg.

Vedtak: Ettersøksreglene evalueres etter årets jakt, - Se vedlegg

 

Sak 14/20 Forvaltningsplan for Grågås. Drøfting/Orientering.

Vedtak:

Administrasjonen ser på saken, - problemet drøftes med nabo-kommuner/grunneiernes representanter