Ekspedisjon og laboratoriet vil være stengt mandag 02/09-19 fra kl 1200, pga kursvirksomhet.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 902 95 190. Ved akutt nødmedisinsk hjelp ring 113.