Redusert foreldrebetaling
Det må søkes om redusert foreldrebetaling. Hvis det etter søknad innvilges redusert foreldrebetaling, skal det betales 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene).
Penger for kost kommer i tillegg.
Fra august 2019 vil inntektsgrensen være 557 333 kroner.

Gratis kjernetid
Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 548 500 kroner i året, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, 20 timer i uken, for barnehagebarn som er to år eller eldre. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1.august hvert år.

Fra august 2019 er inntektsgrensen 548 500 kroner.

Hver familie trenger bare sende én søknad, uansett antall barnehageplasser.
Det må betales full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent. Den reduserte betalingen gjelder bare fra og med søknaden er godkjent.

Det må søkes på nytt hvert år. Frist: innen august.
Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan ny søknad sendes.

Krav til dokumentasjon om husstandens økonomiske situasjon:
- Kopi av siste skattemelding
- Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel)
- Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.