Fra og med onsdag 04.03.20 til og med fredag 06.03.20 vil det være redusert kapasitet ved Astafjordlegen avd. Ibestad. 

Grunnet sammenslåing av elektronisk pasient journalsystem vil alle avdelingene ha redusert kapasitet i perioden. Årsaken er at avdelingene vil være uten datasystem. Avdelingene vil kun behandle øyeblikkelig hjelp i perioden som er beskrevet. Telefonen vil være bemannet som normalt.

Innbyggerne bes sjekke om det snarlig er behov for fornyelse av resepter og blodprøve kontroller. Dette må planlegges før eller etter perioden som er nevnt over