Byggekomiteen

Referat fra møte i den faste byggekomiteen 25.02.2019.

Ibestad rådhus kl 15.00 til 17.00.

Tilstede:

Eidar Tøllefsen Leder kommunal byggekomite

Marvin Eliseussen Kommunal byggekomite

Linn Katariina Henriksen Kommunal byggekomite

Dessuten møtte:

Anita Dahl Solbakken Seksjonsleder HSO

Trond Hanssen Seksjonsleder PNU

Helge Høve Prosjektleder

Jim Kristiansen Varaordfører

 

Saksliste:

(Møte omhandlet kun bygging av sykehjem og omsorgsboliger)

1. Prosjektering

Leder PNU orienterte om prosjekteringa og svarte på spørsmål.

2. SHA-koordinator (SHA=SikkerhetHelseArbeidsmiljø)

Leder tok opp rollefordeling mellom SHA-koordinator og byggherreombud og i den forbindelse om byggherreombudet kan være SHA-koordinator.

Prosjektleder sender en henvendelse til Arbeidstilsynet for å få dette avklart.

3. Intern arbeidsgruppe

Prosjektleder orienterte om at rådmannen har etablert en intern arbeidsgruppe som følger prosjektet.

Byggekomiteen ber om at verneombudet på sykehjemmet blir involvert i byggeprosjektet.

4. Arbeidsdeling

Prosjektleder orienterte om intern arbeidsdeling mellom prosjektleder, leder PNU og byggherreombud.

5. Informasjon

Prosjektleder er ansvarlig for informasjon og skal lage et informasjonsopplegg.

6. Opsjoner

Solskjerming

Prosjektleder orienterte og viste bilder med solskjerming som i anbudet og opsjon.

Leder PNU undersøker om vedlikehold/drift av de to alternativer.

Overvåkning av vindu/sensor pasientvarsling

Det er kommet ny teknologi for pasientvarsling som er demonstrert for kommunen. Dette er kamera som kun trenger tilkobling til 220 volt, og kan enkelt flyttes. Administrasjonen vil komme tilbake og vise teknologien for byggekomiteen. Det haster ikke å ta stilling til dette innkjøp før senere i byggeprosessen.

7. Uavhengig kontroll

 Prosjektleder opplyste at det er glemt å ta med Uavhengig kontroll i konkurransegrunnlaget for byggherreombud. Dette er funksjon som byggeforskriftene krever. Kostnadene vil bli vel 200.000 kr.

Ref.

 

Helge Høve