Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.06.2011 sak 25/11

 Kommunestyretets vedtak: enstemmig.

"Kommunestyret ser det ikke formålstjenelig å endre på allerede vedtatte retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler. Retningslinjene forblir som de er i dag".

Retningslinjer og søknadsskjemaer kommer opp ved å klikke inn på kultur og fritid.

Søknadsskjema ligger også under linken skjema.