Riving av det gamle sykehjemmet starter 6. oktober.

Når det gamle sykehjemmet rives, vil det bli en del møbler fra stuene og utstyr fra storkjøkken til overs.  Mye av dette utstyret er fremdeles veldig godt brukbart.
Ibestad kommune ønsker å tilby dette utstyret til de av kommunens innbyggere som ønsker å kjøpe dette.  Møbler og utstyr selges til høystbydende.

Onsdag 30.09.20  mellom klokken 12:00 og 14:00 vil det være mulig for interesserte å komme på det gamle sykehjemmet for å se på dette utstyret og komme med bud.  De som får tilslag på utstyret, må nødvendigvis ta dette med seg ganske raskt.

På kommunens Facebookside vil det være mulig å se bilder av mesteparten av det som selges.  Ønsker du å by på noe av utstyret med en gang, kan du gjøre det rett under bildene.