Samarbeidsavtale Ibestad helsestasjon og den offentlige tannhelsetjenesten i Ibestad


Fredag undertegnet helsesykepleier Siv N. Henriksen og tannlege Linn Katariina Henriksen en avtale som legger grunnlaget for et godt og strukturert samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og helsestasjonen. «Dette er et ledd i kvalitetssikring av det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenester som gis til barn og unge i vår kommune», sier Linn Katariina Henriksen. «Kontrakten har en varighet på 5 år, men vi skal fremover ha faste samarbeidsmøter, minimum én gang i året».

«Jeg er veldig glad for en slik formalisering av det viktige helsearbeidet som gjøres rundt barn, unge og familiene, slik at vi kan utvikle enda bedre innsikt og forståelse for hverandres arbeids- og ansvarsområder», sier Siv Normann Henriksen.  

tannhelsetjenesten_500x616.jpg