Kommuneplanens sammfunnsdel 2020-2032 ble vedtatt i kommunestyret 11. juni 2020, sak 17/20.

Kommuneplanens samfunnsdel kan du se HER>>>