For å forenkle arbeidet med registrering og oppfølging av positive selvtester vil du nå få muligheten til å registrere positiv selvtest for deg eller dine nærmeste. Selvtester fås innenfor hovedinngangen på helsesentret/legekontoret. Les all informasjon under før du starter registrering. IKKE VELG ASTAFJORDLEGEN, MEN IBESTAD KOMMUNE.

 

Hvordan går du fram?

For å få registrert positiv selvtest må du logge deg på med elektronisk ID. Trykk på lenken under, bla ned og velg  IBESTAD KOMMUNE.
Start registrering ved å følge stegene inne i registreringsskjemaet.

https://hjemmetest.remin.no/

 

Du kan registrere for andre

 

Du kan også registrere positive selvtester for andre enn deg selv, dersom de ikke har anledning til å registrere den med elektronisk ID selv, for eksempel barn eller andre i familien. Du logger deg da inn i løsningen som deg selv, og velger hvem du skal registrere test for. For å registrere test for andre må du ha fødsels- og personnummer for personen klart.

 

Registrer og varsle nærkontakter

Inne i skjemaet ber vi deg registrere nærkontaktene dine 48 timer før du fikk symptomer eller før du tok selvtesten. Nærkontakter er de som du har vært mindre enn 2 meter fra,  i over 15 minutter. Husk at du selv må varsle dine nærkontakter.

 

Hva skjer når jeg har registrert min positive test?

Dersom du har fått dose 3, eller har fått 2 doser og har gjennomgått korona siste tre måneder trenger du ikke lenger ta PCR- test hvis du får positiv selvtest. Du må bare registrere den i lenken over. 

Dersom du har 2 doser eller mindre må du bestille en PCR- test, når du har registrert din positive selvtest. Lenke for bestilling av PCR-test finner du her:

https://timebestilling.remin.no/astafjord

Når du har registrert din positive selvtest vil du få en SMS av smittesporingsteamet som forklarer deg hvordan du og din nærkontakter skal forholde dere.

 

Endring i karanteneregler fra 26.januar 2022:

Fra denne dato er det endring i karanteneregler for familiemedlemmer. Dersom du bor sammen med en som har testet positivt skal du være i 10 dagers karantene ELLER velge å ta selvtest i 5 døgn etter siste nærkontakt. I tillegg anbefales å bruke munnbind innendørs og på offentlig sted samt unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakt. 

Munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller for barn i skoletiden. Dersom det oppstår symptomer skal man være hjemme og teste seg. 

For andre nærkontakter er det ikke krav om karantene, men skal teste seg på dag 3 og 5 og dersom symptomer de første 10 dager etter kontakt må en være hjemme og teste seg. 

Det er fortsatt unntak for karantene for de som har hatt Covid-19 siste 3 måneder.