Skade på fiberkabel ved Selset, dette kan påvirke noen fiberkunder.

Det jobbes med saken.