Hålogalandsrådet skal samle unge voksne til samhandling, læring og inspirasjon rundt gründerskap og idévekst på en unik regional arena som har fått navnet «SKAPERKRAFT». 
Temaene «Kem kan hjelpe på veien?» og «Korsn skaffe pengan?» står sentralt.

Les mer >>>HER