Om skolefritidsordningen 

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. Jfr. Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) § 13-7.

Ibestad kommune har et tilbud om skolefritidsordning (SFO). Ordningen er faglig og administrativt underlagt Ibestad skole og lokalisert til barnetrinnet.

Kommunen gir tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Åpningstidene er mandag til fredag fra kl 0700 til kl 1600.

Plass i SFO tildeles etter søknad. Det gis hjelp fra skolen til å søke.  Søknad om SFO-plass sendes Ibestad kommune, postmottak, 9450 Hamnvik innen 15.5

Informasjon og skjema:

Ibestad kommune SFO søknad

Betalingssatser

Barnehage- og skolerute

Eksterne lenker:

Skolefritidsordningen

 

.