Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
03. april kl. 20:04

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Seksjonsleder: Anita Dahl Solbakken - telefon 90966923 - anita.dahl.solbakken@ibestad.kommune.no

Helsesøter/psykiatrisk sykepleier: Siv Normann Henriksen - telefon 90 15 43 76 - siv.henriksen@ibestad.kommune.no

Sentralbordet: Telefon 77 09 90 00

Om skolehelsetjeneste
Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Tjenesten er gratis og befinner seg der barn og unge er som en lett tilgjengelig «drop-in»-tjeneste på skolen. Arbeidet innebærer samtaler, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov.
Skolehelsetjenesten er organisert ut fra helsestasjonen/helseseksjonen hvor helsesøster har ansvar for skolen. Hun møter opp til faste dager i skolen og etter avtale med foreldre/barn/unge.
 
Helsesøster har kontortid i Ibestadskolen hver tirsdag fra kl 0900 - 1345, og ved Andørja Montesorriskole annenhver onsdag (oddetallsuker) fra kl 1030 - 1230.
 
Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler og omtales gjerne som barn og unges «bedriftshelsetjeneste». Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Det er i hovedsak helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten.
Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk helse, fysisk helse og sosiale forhold.
 
Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe til med?
  • Fysiske plager; kartlegge, når bør lege eller annen spesialist kontaktes
  • Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet. Dette i følge nye Nasjonale retningslinjer for veiing og måling
  • Syn og hørselstest
  • Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
  • Støttesamtale med barnet når de møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom etc.
  • Foreldreveiledning; hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc.
  • Vaksinering etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder.

Eksterne lenker:

Alarmtelefon for barn og unge - gratis 116 111/E-post: alarm@116111.no/

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

- Helsestajsons- og skolehelsetjenesten

 - Klara-klok.no

 - Ung.no - om graviditet

Publisert | Oppdatert 15. august 2018