Om skolehelsetjeneste
Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Tjenesten er gratis og befinner seg der barn og unge er som en lett tilgjengelig «drop-in»-tjeneste på skolen. Arbeidet innebærer samtaler, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov.
Skolehelsetjenesten er organisert ut fra helsestasjonen/helseseksjonen hvor helsesøster har ansvar for skolen. Hun møter opp til faste dager i skolen og etter avtale med foreldre/barn/unge.
 
Helsesøster har kontortid i Ibestadskolen hver tirsdag fra kl 0900 - 1345, og ved Andørja Montesorriskole annenhver onsdag (oddetallsuker) fra kl 1030 - 1230.
 
Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler og omtales gjerne som barn og unges «bedriftshelsetjeneste». Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Det er i hovedsak helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten.
Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende både med psykisk helse, fysisk helse og sosiale forhold.
 
Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe til med?
  • Fysiske plager; kartlegge, når bør lege eller annen spesialist kontaktes
  • Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet. Dette i følge nye Nasjonale retningslinjer for veiing og måling
  • Syn og hørselstest
  • Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
  • Støttesamtale med barnet når de møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom etc.
  • Foreldreveiledning; hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc.
  • Vaksinering etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Nasjonalt folkehelseinstitutt Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder.

Eksterne lenker:

Alarmtelefon for barn og unge - gratis 116 111/ E-post: alarm@116111.no/

Helse- og omsorgstjenester i kommunene

Helsestajsons- og skolehelsetjenesten

 Ung.no - om graviditet