Da stenger vi skole og barnehager. Ansatte i skole og barnehager skal holde seg heime til annen beskjed gis. Dere skal være i beredskap og være tilgjengelig pr. telefon.

Ansatte innenfor Helse og Omsorg skal fortsatt møte på jobb iht. turnus og vaktplaner. Har ansatte innenfor Helse og Omsorg utfordringer med omsorg for barn grunnet stenging av barnehage eller skole skal dere kontakte nærmeste leder.

Ansatte bosatt i Ibestad og som jobber innenfor samfunnskritiske funksjoner (se hjemmesiden til FHI) kontakter kommunens servicetorg (mobil; 48141675) hvis dere får utfordringer grunnet stenging av barnehager eller skoler.

Alle som har vært på reise utenfor Norden skal i karantene, uavhengig av symptomer. Dette har tilbakevirkende kraft og gjelder for reiser fra og med 27. februar.

Se også Folkehelseinstituttet sin hjemmeside; www.fhi.no