Skolestart for elever mandag 22.august 2022

1.trinn med foresatte møter utenfor elevinngang til småtrinnet (mot grusbanen) 09.00.

2. – 10. trinn møter kl. 08.15.

Innskriving av 1.klassinger 
I løpet av februar vil det være innskriving. Rektor sender ut informasjon til foresatte.

Link til skoleruta for skoleåret 2022/2023.