Velkommen til skolestart ved Ibestad skole.

Skolestart for elever mandag 19.august 2019

1.trinn med foresatte møter utenfor elevinngang til småtrinnet (mot grusbanen) 09.00.

2. – 10. trinn møter kl. 08.15.

Vel møtt!

 

Ibestad kommune henstiller veifarende å vise hensyn til at det vil være mange barn i trafikken fra skolestart.