Slamtømming starter opp fra mandag 22. juni 2020

Abonnentene som skal ha tømming i år vil bli varslet.